Pravidla výjezdů

 

 

 

Výjezdu na venkovní soutěžní utkání se může zúčastnit každý fanoušek hokejového klubu HC Stadion Litoměřice, který bude dodržovat níže uvedená pravidla :
 
1. Platba za výjezdy je prováděna vždy předem a to na vyhlášených předprodejích případně bezhotovostním převodem na účet
 
2. Všichni účastníci jsou povinni se po dobu celého výjezdu řídit pokyny vedoucího busu
 
3. V případě, že někdo svým chováním po dobu výjezdu bude obtěžovat ostatní účastníky, ničit vybavení použitého dopravního prostředku, kouřit v autobusu nebo se jinak nevhodně chovat, bude okamžitě vyloučen z přepravy a nebude mu umožněno zúčastnit se dalších výjezdů
 
4. Přihlášené osoby, kterým je méně než 15 let se zúčastní výjezdu pouze v doprovodu dospělé osoby
 
5. Nahlášené osobě, která se včas a řádně neomluví, nebude zaplacená částka za výjezd vrácena zpět